Organisatie
Bestuursleden:
Voorzitter/Coördinator
Corien Hoogenboom
Secretariaat
Conny Hagoort
Penningmeester
Dick van de Bunt
Coördinator
Derk Bogema
Coördinator
Marga Hoogenboom